nondualiteit

nieuwe-headers-3

Nonduaal coachen
Nonduale coaching richt zich niet op het verbeteren van het zelfbeeld, maar op het doorzien daarvan als de basis voor ons beleefde ‘ik’.
Diep van binnen weten we allemaal dat we meer zijn dan deze statische, afgescheiden identiteit.
Oprecht, transformerend leren kan alleen plaatsvinden als we de structuren van onze geconditioneerde identiteit opener en losser laten worden.
Dit vraagt van ons een bereidheid om los te laten dat ons hoofd het kan weten.
We leren zo een aanwezigheid toe te laten die, midden in het leven van alledag, zorgt voor een fundamentele shift in onze beleving van ‘ik’.
We kunnen niet veranderen door te vechten tegen wat zich aandient in ons leven. Dit moment kan alleen maar zijn wat het is. En ik kan alleen maar zijn wie ik op dit moment ben.
Lees verder...

Pas als we de worsteling opgeven en de controle los gaan laten in een bereidheid om dingen precies dat te laten zijn wat ze zijn, dan pas kunnen we gaan ervaren dat we ruim genoeg zijn om al onze ervaringen te hebben. Zoals de hemel de wolken toestaat en de donder en de bliksem.
Misschien heb je er wel genoeg van om jezelf steeds te verbeteren en ben je er wel aan toe om je over te geven aan een diep accepteren van wie je bent. En om daarin een manier te ontdekken om met jezelf te zijn die nieuw is en helder.

Uitgangspunten
Vertrouwen en Nieuwsgierigheid
Alles begint met nieuwsgierig zijn. Oprecht nieuwsgierig zijn, vanuit het vertrouwen dat het altijd goed is, naar wat er in jou beweegt, zonder het te veroordelen. Als we daar echt naar leren luisteren, dan gaan we een fundamenteel andere relatie aan met onszelf. We kunnen dan in contact komen met een gebied in ons, dat alleen toegankelijk wordt als we geen agenda of eisen hebben.

Bewustzijn
Van nature is bewustzijn in staat om ons te laten voelen dat alles goed is. Een soort intrinsiek ervaren van welbevinden. Wanneer we rusten in bewustzijn, herkennen we dit welbevinden en ook dat we nergens naartoe hoeven en niets hoeven te doen om ons goed te voelen.

Onze relatie tot lijden
Hoe verhouden we ons tot lijden? Wat gebeurt er wanneer we onderscheid gaan maken tussen pijn (de onvermijdelijke pijn die een onderdeel is van het menselijk bestaan) en lijden: de overtuigingen, ideeën, concepten, die we toevoegen aan de oorspronkelijke pijn? We kunnen leren om pijn te ervaren zonder dat iets te laten betekenen over onszelf in de zin van: ‘Ik kan er niks van’, ‘Ik ben waardeloos’, of ‘Er is iets mis met mij’. En wanneer we echt diep in de pijn duiken, komen we vanzelf uit bij de essentie die onder elke ervaring ligt. Dat wat we zoeken al in ons aanwezig is.
Hier gaat het om de erkenning dat ons lichaam de poort is naar onze diepste intelligentie. Leren vertrouwen op wat ons lichaam ons vertelt als wij echt luisteren en niet in discussie gaan met wat we voelen vanuit ons denken. Zo raken we gegrond in een diep weten wat goed voor ons is.

Vragen stellen
Onze diepste vragen omhoog laten komen en ze volgen, zonder direct een antwoord te willen hebben, maar ons door de vraag laten leiden. Zo’n vraag als het ware laten neerkomen in je hart, in je lichaam, om zo je innerlijke wijsheid te ontdekken, je natuurlijke intelligentie.

Radicale verantwoordelijkheid
Wat betekent het om echt volwassen te worden en radicale verantwoordelijkheid te nemen voor ons leven? In het nonduale werk wordt het duidelijk dat onze innerlijke werelden niet gescheiden zijn van onze uiterlijke werelden. Ik construeer mijn eigen ervaring in ieder moment.

De rivier van het leven verbreden
Ons vermogen vergroten om ons te openen voor alle soorten gevoelens, van vreugde, pijn, verdriet en liefde. We kunnen ontdekken wat het betekent om ons te openen voor het gehele palet van het geconditioneerde bestaan, zoals het is.

Praktisch
Deze sessies kunnen live of per telefoon/skype plaatsvinden. Dit opent dus ook mogelijkheden voor wanneer je (ver) weg woont. Als we een eerste gesprek gepland hebben, zal ik je per email een nota sturen, zodat je (vooraf) met Paypal kunt betalen.
Het is mogelijk een eerste gratis kennismakingssessie te doen van een half uur.

To be fully alive, fully human, and completely awake is to be continually thrown out of the nest. To live fully is to be always in no-man’s-land, to experience each moment as completely new and fresh. To live is to be willing to die over and over again. From the awakened point of view, that’s life. Death is wanting to hold onto what you have and to have every experience confirm you and congratulate you and make you completely together.

Pema Chodron

Nonduale ervaringstraining
Hoe zou het zijn als je zou weten dat alles precies goed is zoals het is. Dat er niets mist. Zou je dan nog op zoek zijn?
We gaan op zoek vanuit een verlangen naar bevrijding. Bevrijding van onze te krappe denkbeelden, projecties en innerlijke verdeeldheid. We hebben allemaal wel een intuïtief aanvoelen van wat echt is. We herkennen het als het er is.
Diep in ons binnenste is een uiterst vertrouwd gevoel van rust. Een punt van vrede, een stil, getuigend gewaar-zijn wat door niks verstoord kan worden. In dit gewaar-zijn stappen betekent volkomen vrede hebben met het nu, helemaal open staan voor wat komen gaat, en totaal loslaten wat achter je ligt. Dwars door de drama’s die ons kunnen vastpakken in het leven van alledag, is er een diepere realiteit van stille aanwezigheid.
Lees verder...

Deze stille aanwezigheid brengt een kwaliteit met zich mee van pure perceptie, een onpersoonlijke intelligentie. Hier voelen we niet langer een afgescheidenheid van het bestaan. Hier ervaren we het leven heel direct.
Dit klinkt misschien wat ingewikkeld en filosofisch, maar hier gaan we in deze ervaringsgroep mee aan de slag, zodat je er meer handen en voeten aan kunt gaan geven.

Wat ga je dan bijvoorbeeld ervaren?
• Hoe dat is, om dat nonduaal bewustzijn te ervaren.
• Hoe het is om stil te staan bij de vraag: ‘Wie ben ik?’ (wij zijn niet onze gedachten, gevoelens, daden, rollen in het leven, wij zijn veel meer dan dat)
• Hoe je jezelf minder kunt verliezen in persoonlijk drama, van jezelf of de ander.
• Hoe je kunt rusten in nonduaal bewustzijn en van daaruit kunt reageren op stressvolle situaties.
• Hoe je kunt functioneren voorbij gemak of ongemak.
• Hoe je kunt leren om puur te luisteren en te spreken: voorbij interesse of desinteresse, voorbij waar of niet waar.
• Hoe je dingen kunt laten zijn wat ze zijn – hier treedt de zelfbevrijding op van gevoelens en gedachten.
• Hoe je het gebied kunt betreden waar je niet meer het een vermijdt of vasthoudt aan het ander – waar je vrijer wordt om echt te ervaren Wat Is.

Praktisch
Groepsgrootte: We werken in een kleine groep van maximaal 6 personen.
Locatie: Mijn praktijkruimte op de Sweelincklaan 78, 6815 BJ te Arnhem.
Hoe vaak: Eens per twee of drie weken op een nader vast te stellen tijdstip.
Kosten: € 250,00
Regeling: Je kunt je voor een reeks van 10 keer inschrijven.

A great Yogi
In my travels I spent time with a great yogi.
Once he said to me,
“Become so still you hear the blood flowing
through your veins.”
One night as I sat in quiet,
I seemed on the verge of entering a world inside so vast
I know it is the source of
all of
us.

Mirabai (1498-1550)